简体中文 (Simplified Chinese) Polski (Polish) English

Navigation


Metody nauczania

Nasza Szkoła w procesie kształcenia stosuje następujące metody:


METODA BEZPOŚREDNIA

Klasa - instrukcje są prowadzone wyłącznie w języku docelowym (chiński mandaryński).

Uczymy tylko słownictwa i praktycznych zadań w codziennym życiu.

Pytania i odpowiedzi są wymieniane między nauczycielami i uczniami w małych, intensywnych 3 i 6 osobowych grupach, studenci uczą się od początku zadawania pytań, jak również odpowiedzi na nie.

Gramatyka jest nauczana indukcyjnie. Metoda indukcyjna polega na przyswajaniu reguł gramatycznych z kontekstu.

Metoda nauki słownictwa poprzez wskazywanie  obiektów i obrazów; streszczenie słownictwa jest prowadzone przez skojarzenia.

Poprawna wymowa i gramatyka są najważniejsze.

Student powinien mówić co najmniej 80% czasu podczas lekcji.

 

METODA  KOMUNIKACYJNA

Nacisk na naukę komunikacji poprzez interakcję w języku docelowym (chiński mandaryński).

Zapewnianie możliwości dla uczących skupienia się nie tylko na języku, ale także na procesie zarządzania nauką.

Wzmocnienie u ucznia osobistego doświadczenia jako ważnych elementów przyczyniających się do skupienia i aktywności podczas lekcji.

Próba połączenia nauki języka w klasie z działalnością poza szkolną, treningowe wyjścia na zakupy w azjatyckich sklepach, wizyty w chińskich restauracjach podsumowujące semestr, możliwość złożenia samodzielnego zamówienia.

Wprowadzenie autentycznych tekstów w sytuacji uczenia się.

 

NAUCZANIE JĘZYKA OPARTE NA ZADANIACH JĘZYKOWYCH

Oparte na praktycznym wprowadzaniu konstrukcji gramatycznych w codziennych zadaniach językowych.

Skojarzenia z codziennymi sytuacjami mają za zadanie uruchomić wyobraźnię oraz uaktywnić słownictwo oraz konstrukcję gramatyczną.