简体中文 (Simplified Chinese) Polski (Polish) English

Navigation


Certyfikaty

HSK

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Egzamin Chińskiej Republiki Ludowej badania standardowych norm chińskiej biegłości języka dla studentów zagranicznych.

Egzamin HSK jest głównie stosowany w uproszczonym chińskim. Dzęki doskonałym wynikom student  możne wygrać stypendium na krótkoterminowe kursy języka w Chinach.

Najważniejsze jest łączenie w mowie i piśmie segmentów gramatycznych  na wszystkich poziomach (nie tylko zaawansowanch), reforma systemu rankingowego i korzystania z nowych standardów . Nowy system rankingowy zmniejszny został do trzech form : test podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany . Każdy poziom składa się z dwóch podpoziomów: "do przyjęcia" i "z wyróżnieniem".

 

TEST znajomości języka chińskiego (Tajwan)

Test sprawności-Huayu (SC-TOP)

Test został ustanowiony w listopadzie 2005 r. pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji ROC Pierwotnie "Chinese Language Testing Center", przemianowany w styczniu 2007 r. Komisja ma na celu rozwijanie i propagowanie skutecznego systemu oceny, głównie test sprawności-Huayu (TOP), dla studentów na całym świecie w celu oceny ich znajomości języka chińskiego.

 

Świadectwo ukończenia kursu HAOPENGYOU SZKOŁA JĘZYKA CHIŃSKIEGO

Świadectwo otrzymają uczniowie którzy ukończyli każdy poziom realizacji w naszej szkole, student może otrzymać zaświadczenie wydane przez naszą szkołę. Świadectwo pokazuje, jak wiele chińskich znaków, zwrotów i gramatyki uczniowie nauczyli się w naszej szkole.

POZIOM Ilość znaków godziy nauki (45 minut )
Podstawowy     A1 150- 300 60
Podstawowy     A2 300-600 120
Średni             B1 600-800 180
Średni             B2 800-1200 300
Zaawansowany C1 1200-2400 420
Zaawansowany C2 2400-5000 540

Stypendium w Chinach i na Tajwanie

Nasza szkoła zapewnia studentom informacje o rządowych stypendiach.

Stypendium do Chin lub Tajwanu, możliwości : 3 lat, 9 miesięcy lub 6 miesięcy.

Nasza szkoła również pomaga uczniom przygotować swoje umiejętności językowe przed ich wyjazdem do Chin lub na Tajwan. Pomaga studentom znaleźć najbardziej odpowiedni kurs językowy w głównych miastach Chin, takich jak Pekin i Szanghaj.

Każdego lata nasza szkoła organizuje 4 tygodnie do 6 tygodni kursu języka chińskiego w Chinach lub na Tajwanie.