简体中文 (Simplified Chinese) Polski (Polish) English

Navigation


Dla młodzieży

Kursy dla młodzieży

Kursy podzielone są na 6 poziomów:


POZIOM

Liczba znaków

Godziny lekcyjne

(45min /zajęcia)

Podstawowy A1

150–300 znaków

120

Podstawowy A2

300-600 znaków

240

Średnio-zaawansowany B1

600-900 znaków

360

Średnio-zaawansowany B2

900-1200 znaków

480

Zaawansowany C1

1200-1800 znaków

600

Zaawansowany C2

1800-2000 znaków

720

 

Semestr zimowy 2014/2015

 

Dwa Razy w tygodniu

poniedziałek i środa

A1  16:00-17:00

 

wtorek i czwartek

A1  16:00-17:00


Raz w tygodniu

sobota

A1 10:00-12:00 lub 13:00-15:00

B1 11:45-13:20

Koszt 850 zł

Podręcznik wliczony w koszt kursu
Kursy dla Gimnazjalistów oraz Licealistów
Grupy liczą od 2 do 4 osób

< Powrót do kursów