简体中文 (Simplified Chinese) Polski (Polish) English

Navigation


Dla dzieci

Dla dzieci

Kursy podzielone są na 6 poziomów

POZIOM

Liczba znaków

Godziny lekcyjne

(45min /zajęcia)

Podstawowy A1

50–100 znaków

48

Podstawowy A2

100-200 znaków

96

Średnio-zaawansowany B1

200-400 znaków

144

Średnio-zaawansowanyB2

400-500 znaków

192

Zaawansowany C1

500-700 znaków

240

Zaawansowany C2

700-900 znaków

288

 

 

KURS  SEMESTRANY Dla dzieci

Semestr Letni 2012 (od 18 lutego do 9 czerwca)

raz w tygodniu

ilość godzin : 45 mins x 30

  A1-1 sobota 10:00-11:30 (7-9 lat)

  A1-1 sobota 12:00-13:30 (7-9 lat)

  A1-1 sobota 14:00-15:30 (7-9 lat)

  A1-2 sobota 10:00-11:30 (7-9 lat)

 

  A1-1 środa 15:15-16:45   (10-12 lat)

  A1-2 środa 15:15-16:45   (10-12 lat)

   

  • Koszt  750 ZŁ
  • Podręcznik wliczony w koszt kursu
  • Kursy dla dzieci ( 7 - 12 lat)
  • Grupy liczą od 3 do 6 osób.

 semestr kursu w tym:

(1) Chińskie piosenki

(2) Nauka pisowni chińskich znaków

(3) Zajęcia z chińskiej kaligrafii

(4)Tradycyjne chińskie wycinanki

(5) Edukacyjne gry językowe

(6) Chińskie bajki –oglądanie wraz z tłumaczeniem

(7) Codzienna konwersacja podstawowe zadania

 

< Powrót do kursów