简体中文 (Simplified Chinese) Polski (Polish) English

Navigation


Nasz nauczyciel

Nasz nauczyciel

Ting-Yu Li Sylvia

 

Dr Ting Yu ma dziesięcioletnie doświadczenie w pracy lektora języka angielskiego jako drugiego języka oraz długoletnie doświadczenie w uczeniu języka chińskiego jako native speaker w Polsce. Poprzez swoje szerokie kontakty w chińskim środowisku akademickim, pomaga również naszym studentom zdobyć stypendium na Tajwanie oraz w Chinach kontynentalnych.

Dr Ting Yu Li mówi komunikatywnie w języku polskim oraz biegle w języku angielskim. Dzięki temu część wykładów może odbywać się w języku angielskim oraz chińskim. Fakt ten pozwala nie tyko uczyć się nowego języka ale także utrwalać angielski np. trenować konwersacje. Studenci którzy nie mają na co dzień styczności z językiem angielskim a posiadli już tą umiejętność odnoszą podwójna korzyść.

 

Edukacja

2000-2004 mgr Uniwersytet TamKang (Taipei)
Dyplom nauczania języka angielskiego jako drugiego języka (TESOL)

2003 certyfikat nauczania chińskiego jako obcego języka
Chengchi Uniwersytet (Tajpej)

2004-2005 mgr Lancaster Uniwersytet (Anglia)
- socjologia (Społeczeństwo i gospodarka )


2006-2011 Doktorant, Warszawa, Polska
Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

 

Doświadczenie dydaktyczne

2001-2003 - lektor języka angielskiego na Uniwersytecie Tamkang (Tajpej)

2004 - lektor języka angielskiego Uniwersytetu Technologii LangHua (Tajpej)

2000-2004 - dorośli i dzieci lektor języka angielskiego w Centrum Języka Kojen (Tajpej)

2003 - redaktor podręcznika do nauczania języka angielskiego dla dzieci   w Centrum Języka Joy (Tajpej)

2004 - lektor języka chińskiego Chengchi Uniwersytet (Tajpej)

2007-2008 - lektor języka chińskiego SWPS w Warszawie

2008-2009 - lektor języka chińskiego w Szkole Podstawowej w Rogowie

2008-2009 - lektor języka chińskiego w Łodzi LO nr 32


2006-2010 - lektor języka chhińskiego w szkołach językowych w Warszawie

 

Nagrody i uprawnienia pedagogiczne

2002 - Stypendium Brougham dr Doris

2003 - Certyfikat nauczania chińskiego jako drugiego języka, Chengchi Uniwertytet

2006 - Stypendium  Rządu Polskiego w Studium Języka Polskiego w Łodzi


2006-2011 - Stypendium Rządu Polskiego na Uniwertytcie Warszawskim, Studia Doktoranckie, Instytut  Socjologii

 

Publikacje

Lee, T.Y. (2007) - "Studium międzykulturowe na temat konfucjańskiej zasaday orentacji długoterminowej w pracy, czyli wschodnioazjatyccy (tajwańscy) menedżerowie a polscy pracownicy", Studia i Materiały, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, p.110-115.

 

Lee, T.Y. (2008) - "Międzykulturowe badania na temat długoterminowej orientacji Konfucjusza w miejscu pracy: Wschodniej Azji (z Tajwanu) menedżerów zarządzających w porównaniu do polskich pracowników", w kierunku tradycji konfucjańskiej New Century, Uniwersytet Jagielloński, p.103-110.

 

Lee, T.Y. (2009) - "Przekrój międzykulturowy zasady kolektywizmu i indywidualizmu w miejscu pracy na przykładzie menedżerów z Tajwanu w porównaniu z polskimi pracownikami", Chiny i Japonia, Wydawnictwo Uniwertytetu łódzkiego, str. 77-88.

 

Praca magisterska: Przekrój międzykulturowy oraz strategie kształcenia przez anglojęzycznych nauczycieli i osoby uczące się języka angielskiego, styczeń 2004.

 

Praca magisterska: Przekrój międzykulturowy zasady indywidualizmu i kolektywizmu w miejscu pracy - studium przypadku Polska, październik 2005.

 

Praca doktorancka  -wersja robocza : Międzykulturowe Studium Zarządzania w wielokulturowym miejscu pracy: Polska- Europa Wschodnia i Azja.